Aktuális híreink

Aktuális híreink


Itt megtalálja cégünkkel kapcsolatos aktuális híreket, információkat.
Aktuális és korábbi hírleveinkbe is betekinthet.
Az itt található híranyagok szabadon felhasználhatóak cikkek, írások publikálásakor, a forrás megjelölésével.

Kapcsolatba lépne velünk?

Íme elérhetőségeink:
ROCKWOOL Hungary Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 39/c
tel: +36 1 225 2400
fax: +36 1 225 2401
e-mail: info@rockwool.hu

2016.12.22.

Karácsonyi jótett

ROCKWOOL HÍREK A Bethesda Kórház Alapítvány és a ROCKWOOL Hungary Kft. 2016 nyarán hosszútávú együttműködési megállapodást kötött, melynek részeként a ROCKWOOL Hungary Kft. tűzbiztos homlokzati- és…
2016.06.29.

ROCKWOOL a gyermekekért

TŰZBIZTOS ADOMÁNY Átadták a Bethesda Gyermekkórház figyelemhiányos és hiperaktív gyermekeket fogadó ADHD Ambulanciájának felújított épületét. A felújításhoz a ROCKWOOL Hungary Kft. adományozta az…
2016.05.19.

Nyerteseink

NYERTESEINK! ELLENŐRIZZE, VAJON ÖN IS SZEREPEL ÁPRILISI NYEREMÉNYJÁTÉKUNK NYERTESEI KÖZÖTT! A „Regisztráljon és nyerjen 100.000 Ft-os ROCKWOOL vásárlási kedvezményt" nyereményjátékunkon az alábbi…
2016.03.28.

XIII. ROCKWOOL Építészeti és Tűzvédelmi Konferencia

Tervezői felelősség hatósági kontroll nélkül Szervezők: Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozata Magyar Építész Kamara Tűzvédelmi Tagozata                                ROCKWOOL Hungary Kft.
2016.03.03.

Tervezői felelősség hatósági kontroll nélkül

2015 év végén jelent meg az a kormányrendelet - 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról amely –…
2016.01.25.

Ön épületgépész?

Vegyen részt a mégsz (magyar épületgépészek szövetsége) által szervezett előadássorozaton. rövid, pörgős, sokrétű termékinformációs délelőtt épületgépészeknek! kattintson ide a részletekért! Rövid,…
  • 1
A ROCKWOOL Csoport
Rólunk A ROCKWOOL Csoport
Rólunk

A ROCKWOOL Csoport

A világ legnagyobb kőzetgyapot gyártójaként kínáljuk hő- és hangszigetelő, továbbá tűzhatlan termékeinket vásárlóinknak.
A világ legnagyobb kőzetgyapot gyártójaként kínáljuk hő- és hangszigetelő, továbbá tűzhatlan termékeinket vásárlóinknak.
További információ

Hírlevél feliratkozás

INFORMÁCIÓ AZ ADATKEZELÉSRŐL

A jelen regisztrációs lapot kitöltő személy nevének és email-címének megadásával, valamint a jelen tájékoztató alján az FELIRATKOZOM gombra klikkeléssel előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott e-mail-címre a ROCKWOOL Hungary Kft. (8300 Tapolca, Keszthelyi út 53., Cg. 19 09 060041, képviseli: Dr. Bódi Árpád és Dr. Bányai Kornél ügyvezetők) elektronikus hírlevelet küldjön. A hírlevélről való leiratkozás lehetősége biztosított. A jelen regisztrációs lapot kitöltő személy mint érintett aláírásával továbbá elfogadja az alábbi adatkezelési tájékoztatást.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. Cikke alapján a jelen tájékoztató útján hozzuk az érintett tudomására, hogy jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) a) pontján alapul, összhangban a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltakkal. Az adatkezelés jogalapja: az érintett határozott, megfelelő tájékoztatáson alapuló, konkrét és önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja: hírlevél küldéséhez szükséges adatbázis fenntartása, közvetlen üzletszerzési célú elektronikus hírlevél küldése végett. Az adatkezelés köre: az érintett neve, e-mail-címe. Az adatkezelő véglegesen törli az érintett adatait, amennyiben az a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását visszavonja (leiratkozik a hírlevélről), vagy egyébként tiltakozik adatai itt meghatározottak szerinti kezelése ellen.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
Az érintett a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a 15. cikk alapján joga van ahhoz, hogy a személyes adatokhoz és azokkal kapcsolatos, a hivatkozott cikkben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon, a 16. cikk alapján kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a 17. cikk alapján törlését, vagy a 18. cikk szerint az adatok kezelésének a korlátozását, továbbá a 21. cikkben foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint a 20. cikkben megjelölt esetekben megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, így az érintett kérésének teljesítésére kizárólag a felsorolt jogszabályhelyekben meghatározott feltételek teljesülése esetén van mód. Az érintettnek a jogai gyakorlására irányuló igényét e-mailben az info@rockwool.hu címre kell eljuttatnia, amire 1 hónapon belül választ kap az adatkezelőtől. 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az adatkezelési tájékoztatást megértettem, és az ELKÜLD gombra klikkeléssel elektronikus hírlevél küldéséhez hozzájárulok.

Back