A fenntarthatóság szemlélete

A ROCKWOOL-nál arra törekszünk, hogy növeljük az emberekre és a társadalomra gyakorolt pozitív hatásunkat azáltal, hogy termékeink által nyújtott használati előnyöket maximalizáljuk, miközben minimalizáljuk a működésünkből falakdó ökológiai lábnyomunkat. Felismertük, hogy intergritásunk és felelősségteljes tevékenységünk egyaránt fontos, és egyben üzleti tevékenységünk alapját képező faktorok. 

Fenntarthatósági célok

Üzleti stratégiánk fő vezérlőelve a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kihívások üzleti lehetőségekké való alakítása, innovatív termékek, megoldások és üzleti partnerségek révén. Fenntarthatósági céljaink egyrészt működésünk alapjait képezik, akárcsak a biztonság és környezetvédelem területén tett erőfeszítéseink, másrészt összhangban vannak az ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljaival.

ROCKWOOL kőzetgyapottal szigetelni maga a fenntarthatóság. Termékeink nemcsak az épületek energiahatékony, azaz a fenntartható fejlődést segítő működéséhez járulnak hozzá, hanem maguk is fenntarthatóságot jelképező nyersanyagból, fenntartható gyártási módszerekkel készülnek.

Bazaltkő: természetes, megújuló nyersanyag

A ROCKWOOL kőzetgyapot termékek alapanyaga a vulkáni működés eredményeképpen létrejövő bazaltkő. A bazaltkő a természetben egyik leggyakrabban előforduló és a vulkáni tevékenység jelenléte miatt megújuló anyag. Emellett a ROCKWOOL fejlett gyártástechnológiája biztosítja, hogy a termékek gyártása szintén fenntartható és környezetbarát módon valósuljon meg.

A legfőbb energia-megtakarítási módszer

Az energia-megtakarítás egyik legjobb módja az épületek megfelelő hőszigetelése. A ROCKWOOL szigetelőanyagok a világ legnagyobb energia és szén-dioxid megtakarító termékek egyike, hiszen mind az új építésű, mind pedig a már meglévő épületeket tartós, hatékony és sokoldalú hőszigeteléssel teszi energiahatékonnyá. Szigetelőanyagaink gyártása során felhasznált energiamennyiséget termékeink néhány hónapnyi "működés" során megtakarítják.

Egy megfelelően szigetelt épület a korábbi energiafogyasztásának akár 70%-át is megtakaríthatja. A ROCKWOOL szigetelőanyagok beépítésüket követően folyamatosan "üzemelnek", nincs szükség későbbi karbantartásukra, vagy cseréjükre.

Ismerje meg a ROCKWOOL termékek további előnyös tulajdonságait!