Adatvédelmi nyilatkozat

A ROCKWOOL International A/S (továbbiakban: “ROCKWOOL”) elkötelezett híve az online adatvédelemnek.  

Ezen okból a ROCKWOOL jóváhagyta azokat a kötelező erejű vállalati szabályokat („BCR”-ek), amelyek globális mértékű adatvédelmi követelményeket vezetnek be, ennélfogva az összes ROCKWOOL szervezetnek be kell tartania azokat. 

Amennyiben Ön a „www.rockwool.hu” webhelyen keresztül (a továbbiakban: "weboldal") személyes adatokat ad meg a ROCKWOOL-nak, úgy a ROCKWOOL szavatolja azt, hogy a személyes adatok kezelése során eleget tesz a BCR-ben foglalt szabályoknak, valamint azoknak a nemzeti jogszabályoknak, amelyek a személyes adatok feldolgozásáról szólnak és a ROCKWOOL International S/A által elfogadásra kerültek az alábbi Adatvédelmi Nyilatkozatban.

1. Alapelvek a személyes adatok feldolgozása során 

 A személyes adatok kezelésének szabályozása keretet biztosít ahhoz, hogy a személyes adatok megfelelő kezelését garantálni tudjuk. A ROCKWOOL minden esetben biztosítja azt, hogy: 

 • Személyes adat csak tisztességesen, törvényesen és átlátható módon kezelhető,
 • A kezelt adatok helyénvalók, lényegesek és nem túlzott mértékűek,
 • A kezelt adatok pontosak és hatályosak – a pontatlan vagy hibás adatot javítjuk, vagy töröljük, adott esetben az adatkezelést felfüggesztjük,
 • Az adatkezelés csak a szükséges időtartamig valósul meg,
 • Személyes adatot kizárólag meghatározott, kifejezett, törvényes célból kezelünk, és az adatkezelés a céljának mindig megfelel,
 • Az adatkezelés az adatbiztonság követelményeinek megfelel.

2. A személyes adatok típusai 

Személyes adatait számos módon gyűjtjük és kezeljük, többek között akkor, amikor Ön különböző platformokon keresztül felveszi velünk a kapcsolatot, beleértve a weboldalunkat is (pl. a ROCKWOOL Karrier oldal). 

Bizonyos személyes adatokat szükséges kezelnünk ahhoz, hogy nyújtani tudjuk Önnek az Ön által kért szolgáltatást, egyes személyes adatokat pedig önkéntesen adhat meg nekünk. Minden esetben tájékoztatjuk Önt, hogy mely személyes adatokat kell szükségszerűen megadnia (pl. csillag karakter[DJ1]  (*) használatával), továbbá figyelmeztetjük arra, hogy amennyiben nem bocsájtja rendelkezésünkre az általunk kért adatot, úgy nem tudunk teljes mértékben eleget tenni az Ön kérésének.

Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok általában a következő kategóriákra sorolhatók:

 • A kapcsolattartáshoz szükséges információk, mint például a név, lakcím, telefonszám, email-cím, munkaköri beosztás, munkahely stb.
 • Azok az információk, amelyeket az online felületeken keresztül történő kapcsolatfelvétel útján adott meg,
 • Profil információk, abban az esetben, ha Ön rendelkezik egy, a weboldalunkon létrehozott  profillal vagy egy felhasználói fiókkal (beleértve a felhasználó nevét és a titkosított jelszavát),
 • Felhasználóra vonatkozó információk, pl. a használatra és a megtekintésére vonatkozó műszaki információk, az IP-címeket is beleértve, amelyeket a weboldalaink és alkalmazásaink megtekintése során használt, továbbá ide sorolva harmadik felek webhelyeit is.
 • A ROCKWOOL Karrier oldalon keresztül munkaerő-toborzás céljából továbbá az alábbi adatokat kezeljük:
 • Készségek, tanulmányi- és munkatapasztalat
 • Kiértékelt eredmények, a kiválasztási folyamat részeként végzett értékelések
 • Kor és nem

 A munkaerő-toborzási folyamat kezdeti szakaszában nem gyűjtünk és nem kezelünk olyan speciális    adatfajtákat, mint például a faj vagy az etnikai származás, a politikai vélemény, a vallási vagy világnézeti meggyőződés, a szakszervezeti tagság, a genetikai / biometrikus adatok, a szexuális irányultság és / vagy az egészség. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a kiválasztás későbbi szakaszában kénytelenek vagyunk összegyűjteni pár különleges személyes adatot, vagy személyes bűnügyi adatot, amennyiben azt helyi munkaügyi szabályok előírják.

 3. Az adatkezelés célja

Személyes adatait kizárólag jogszerű célok érdekében kezeljük, és általában csak akkor kezeljük az Ön személyes adatait, ha:

 • Ön hozzájárult a személyes adatainak kezeléséhez; vagy
 • Az adatkezelés egy szerződés teljesítéséhez szükséges; vagy
 • Az adatkezelés ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; vagy
 • Az adatkezelés a mi jogos érdekünket, vagy harmadik fél jogos érdekét szolgálja, feltéve, hogy az ilyen adatkezelés nem sérelmes Önre nézve, ilyen érdek például a termékeink és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez, értékeléséhez és értékesítéséhez fűződő érdekünk, továbbá az ügyfeleinkkel, szállítóinkkal és más üzleti partnereinkkel való kapcsolattartás követéséhez, fejlesztéséhez és fenntartásához fűződő érdekünk, például ügyfélszegmentáció, elemzések és statisztikák alkalmazásával.

Az Ön személyes adatait a következő célokból kezeljük:

 • Azért, hogy megkönnyítsük a webhelyünk, a szolgáltatásaink és a termékeink használatát.
 • Azért, hogy kapcsolatba tudjunk lépni Önnel.
 • Azért, hogy hírleveleket vagy más marketinganyagokat küldhessünk Önnek, beleértve a felméréseket is, amennyiben ehhez hozzájárult.
 • Azért, hogy általános ügyfélszolgálati és támogatási szolgáltatást nyújthassunk.
 • Azért, hogy tudomással bírjunk arról, hogy az ügyfeleink miként használják a különböző szolgáltatásainkat, beleértve a weboldalakat, alkalmazásokat, továbbá az értékeléseket és a továbbfejlesztéseket.
 • Azért, hogy személyre szabhassa a weboldal tartalmát, valamint igénybe vehesse kereső funkcióinkat.
 • Potenciális ügyfelek kreálása („lead-generálás”) és követése érdekében.
 • Megüresedett pozíciókra való munkaerőtoborzás érdekében.
 • Jelentkezők adatainak megőrzése érdekében a jövőbeli felvétel reményében.
 • Álláspályázatok megőrzése érdekében a jövőbeli felvétel reményében.
 • Azért, hogy külsősöknek lehetővé tegyük, hogy lehetséges jelöltté váljanak.
 • A vonatkozó jogszabályok betartása érdekében. 

4. Opt-in

 A weboldal biztosítja a felhasználók számára az „opt-in” lehetőséget, ami azt jelenti, hogy a felhasználó döntésén múlik, hogy szeretne-e hírlevelet, különleges ajánlatot és egyéb információt kapni az új funkciókról, eseményeinkről és szolgáltatásainkról. A marketingajánlatok küldésének tényéről még az adatgyűjtést megelőzően tájékoztatjuk, így az Ön beleegyezése szükséges ahhoz, hogy bármilyen marketinganyagot e-mailben továbbítsunk Önnek. Amennyiben Ön le szeretne iratkozni egy levelezési listáról, és nem kíván az adott tárgyban további üzeneteket kapni, csak kattintson az adott e-mail alján található leiratkozási linkre.

 5. Cookie-k („sütik”) 

A weboldalunkon sütiket használunk. Kérjük, olvassa el a sütikről szóló szabályzatunkat[DJ2] .

6. ROCKWOOL csoport

A ROCKWOOL-csoporthoz tartozó leányvállalatok egymás között nemzetközileg átruházhatják az egyedileg összegyűjtött személyes adatokat, azonban ezek az adatok csak abból célból ruházhatók át, amilyen célból összegyűjtötték őket, feltéve, hogy az adattovábbítást jogszabály nem korlátozza.

Az EU-n / EGT-n kívül, biztonságos harmadik országnak nem minősülő országokban (amelyek nem biztosítják a személyes adatok védelmének egy elvárt szintjét) létesített ROCKWOOL-entitások tekintetében a kötelező erejű vállalati szabályok (BCR-ek) képezik a személyes adatok jogszerű továbbításának az alapját. A ROCKWOOL-csoport szervezetének felépítése itt[DJ3]  található.

 7. A személyes adatok nyilvánosságra hozatala, továbbítása és rendelkezésre bocsátása harmadik fél számára

Garantáljuk, hogy minimális szintre csökkentjük az Ön személyes adatainak nyilvánosságra hozatalát és továbbítását harmadik felek (a ROCKWOOL-csoporton kívüli entitások) irányába, valamint elvárjuk a megfelelő adatvédelmi szint biztosítását. Ilyen esetekben személyes adat csak a következő feltételetek fennállása esetén bocsátható harmadik fél rendelkezésére:

 • Ha harmadik személy helyettünk lát el szolgáltatás keretében valamely feladatot, pl. tárhely-szolgáltatás, IT-támogatás, marketingszolgáltatás, adminisztratív szolgáltatások stb. Ezen harmadik személyek a szolgáltatások nyújtása során csak az utasításainknak és az írásbeli adatfeldolgozási szerződésnek megfelelően dolgozhatják fel a személyes adatokat.
 • Jogszabály biztosította jogaink alapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében.
 • Ha a személyes adatainak harmadik fél részére történő hozzáférhetővé tételéhez hozzájárult.
 • A ROCKWOOL vagyonának vagy eszközeinek (beleértve a csődeljárásokkal vagy hasonló eljárásokkal kapcsolatos korlátozásokat) teljes vagy részleges átruházása esetén egyesülés, szétválás, eladás, közös vállalat létrehozása vagy a vagyonnal való egyéb rendelkezés útján.
 • A sütikről szóló szabályzatban leírtak szerint (ld. az 5. fejezetben írottakat).

Ha a személyes adatok fogadójának székhelye az EU-n / EGT-n kívüli olyan országban található, ahol az adatvédelem megfelelő szintje nincs biztosítva, úgy az Ön személyes adatait csak az Európai Unió Bizottságának sztenderd szerződéses feltételei alapul vételével kidolgozott és írásban megkötött adattovábbítási szerződés alapján továbbítjuk. 

8. Az Ön hozzájárulása

Amint azt már fentebb kifejtettük, egyes adatkezelési tevékenységeket csak az Ön hozzájárulásával végezhetünk. Ebben az esetben Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Amennyiben Ön visszavonja a hozzájárulását, mi felhagyunk a személyes adatainak a kezelésével, kivéve, ha a személyes adatok további kezelése a helyi adatkezelési jogszabályok, vagy egyéb alkalmazandó jogszabályok szerint megengedett vagy kötelező.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hozzájárulásának visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Továbbá a hozzájárulás visszavonásának következményeként előfordulhat, hogy nem tudunk eleget tenni kéréseinek, valamint az is, hogy nem tud bizonyos szolgáltatásokat igénybe venni.

9. Adatbiztonság

 A ROCKWOOL elkövet mindent, hogy biztosítsa a megfelelő biztonsági intézkedéseket az Ön személyes adatainak védelmében, és a weboldalt megfelelő biztonsági intézkedések védik az adatok megsemmisülése, jogtalan felhasználása és megváltoztatása ellen az általunk kezelt személyes adatok tekintetében.

 10. Az Ön jogai

Önnek joga van a személyes adataihoz való hozzáféréshez, bizonyos jogszabályban meghatározott eseteket leszámítva. Ön emellett kifogásolhatja személyes adatainak a felvételét és további kezelését, és amennyiben szükséges, jogosult arra is, hogy a személyes adatainak a helyesbítését kérje. Ön kérheti a személyes adatai kezelésének a korlátozását is.

A felhasználó kérésére bármely hatálytalan vagy pontatlan adatot törlünk vagy helyesbítünk.

Ön bármikor tájékoztatást kérhet a ROCKWOOL Karrier oldalra eljuttatott adatairól. A személyes információkat az irányadó jogszabályok által előírt ideig őrizzük. Adattisztításra a helyi adattisztítási szabályok szerint kerül sor, a rendszer beállításának megfelelően. A megőrzési idő 6 hónap, kivéve, ha a helyi jogszabályok ennél rövidebb vagy hosszabb kötelező megőrzési időt írnak elő.[DJ4] 

Személyes adatait késedelem nélkül töröljük, hacsak nincs jogialapunk az adatkezelés folytatásához, pl. adatkezelés egy jogi igény megalapozásához, érvényesítéséhez, vagy azzal szembeni védekezéshez szükséges, továbbá ha az adatkezelés egy szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen.

A fent említett jogok bármelyikének gyakorlása esetében kérjük, hogy előzetesen lépjen velünk kapcsolatba (13. pont).

Az ilyen kérésekkel kapcsolatban kérjük, hogy minden szükséges információt bocsásson rendelkezésünkre, hogy kérésének maradéktalanul eleget tudjunk tenni (beleértve a teljes nevét, e-mail címét - a könnyed azonosítás érdekében). Késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszolunk kérésére.

Ha nem ért egyet a személyes adatainak a kezelésével, kérjük, jelezze felénk, valamint panaszt tehet a helyi adatvédelmi hatóságnál.

11. Panasz

Ha bármilyen panasza merül fel a ROCKWOOL által végzett adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk (13. pont).

Panaszát részletesen kivizsgáljuk, és szükség esetén kapcsolatba lépünk Önnel további információk beszerzése érdekében. Panaszának, illetve tiltakozásának a kézhezvételét minden esetben 5 napon belül elismerjük.

Arra törekszünk, hogy minden beérkezett panaszt, illetve tiltakozást egy hónapon belül kivizsgáljunk. Ha az adottügyben egy hónapon belül nem lehet döntést hozni, akkor tájékoztatjuk Önt a késedelem okáról és arról a időpontról, amikorra a döntésünk várható (ez a beérkezéstől számított hat hónapot nem haladhatja meg).

A fent ismertetett panasztételi eljárás előtt, alatt vagy után bármikor panaszt tehet a helyi adatvédelmi hatóságnál, vagy más illetékes bíróságnál vagy hatóságnál.

12. Linkek más weboldalakhoz

Honlapunk tartalmazhat hivatkozásokat más webhelyekhez vagy integrált webhelyekhez. Nem vállalunk felelősséget más cégek weboldalainak (harmadik fél weboldalai) tartalmáért vagy az ilyen társaságok személyes adatok gyűjtésével kapcsolatos gyakorlatáért. Ha harmadik fél webhelyeit látogatja, olvassa el az oldal személyes adatokra vonatkozó nyilatkozatát.

13. Kapcsolattartási adatok

 

Ha észrevétele vagy kérdése van a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, vagy általánosságban a jelen adatvédelmi tájékoztatóval, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba:

 ROCKWOOL International A/S

 Hovedgaden 584

 2640 Hedehusene

 Dánia

 Jogi ügyek csoportja

 Email: dataprotection@rockwool.com

 1.2 verzió, 14-03-2018

 

Adatvédelmi tisztviselő / Data protection officer: 

Dr. Jaczó Dániel – Dr. Jaczó Dániel Ügyvédi Iroda

1119 Budapest, Solt u. 36.

tel.: +36-20-914-8336

e-mail: daniel.jaczo@jdlaw.hu